Roman Koutský

  • Absolvent kurzu pro nižší zdravotní pracovníky opravňující k výkonu povolání v oboru masér. Kurz schválilo Ministerstvo zdravotnictví České republiky pod č.j.: MZDR 26976/2003 OOS 953/03.
  • Absolvent kurzu pro maséry – lymfatická masáž